Ogólnopolski Konkurs Fizyczny
Nagrody
Nagrody dla uczestników:
- laureaci I, II, III miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.
- autor najwyżej ocenionej pracy konkursowej w każdym przedszkolu, które zgłosiło 10 lub więcej osób otrzyma nagrodę książkową.
- wszyscy uczestniczący w konkursie otrzymają dyplomy.

Nagrody dla przedszkoli:
- najliczniej reprezentowane przedszkola otrzymają dyplomy okolicznościowe i nagrody rzeczowe.