Ogólnopolski Konkurs Fizyczny
 
O Konkursie
Organizatorem Ogólnopolskiego Przedszkolnego Konkursu Plastycznego „PLASTUŚ” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie.

Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Ideą Konkursu jest:
- wyszukiwanie i rozwijanie talentów plastycznych wśród najmłodszych;
- rozwijanie wrażliwości estetycznej;
- aktywizacja miłośników sztuk pięknych poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań;

Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej bądź zbiorowej (bez pomocy osób trzecich) pracy plastycznej. Dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych:
- rysunek (format A5-A3) wykonany dowolną techniką;
- praca malarska (format A5-A3) wykonana dowolną techniką;
- kolaż (format A5-A3) wykonana dowolną techniką;

Przedszkola, które zadeklarują udział swoich uczniów w konkursie, przesyłają karty zgłoszeń na adres Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

Każde zgłoszone przedszkole otrzymuje indywidualny kod uczestnictwa, którym oznacza prace indywidualne.

Szczegółowy harmonogram przebiegu Konkursu jest corocznie ustalany w Regulaminie Konkursu i przesyłany na wiosnę do przedszkoli wraz z zaproszeniem do udziału w Konkursie.