Ogólnopolski Konkurs Fizyczny
O Konkursie
Ogólnopolski Przedszkolny Konkurs Plastyczny „Plastuś” jest przeprowadzany przy współpracy merytorycznej Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Grodzisku Mazowieckim.

Adres Biura Konkursowego i Organizatora:
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Limanowskiego 15
tel. 22 730-09-47, 720-05-17; fax. 22 730-09-47, 730-55-55
e-mail: suwikr@suwikr.pl